Cejnar, R., & Dostálek, P. (2013). Křemík a pivo. Chemické Listy, 107(2), 110–113. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/761