Čanecká, L., Bujdoš, M., Hagarová, I., & Matúš, P. (2013). Štúdium sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) a ich vzájomných zmesí na syntetický goethit. Chemické Listy, 107(4), 304–307. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/713