Kotlíková, B., Jelínek, L., Karabín, M., & Dostálek, P. (2013). Prekurzory a vznik koloidního zákalu piva. Chemické Listy, 107(5), 362–368. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/693