Barek, J., & Skopalová, J. (2017). Cena Metrohm 2016. Chemické Listy, 111(7), 455–458. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/67