Jílková, E., Křížková, S., Krejčová, L., Hynek, D., Sochor, J., Kynický, J., Adam, V., & Kizek, R. (2013). Plně automatizovaná izolace zinkových proteinů vázajících zinek z buněk Staphylococcus aureus pomocí paramagnetických částic. Chemické Listy, 107(8), 648–654. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/632