Zubrik, A., Lovás, M., Dolinská, S., Hredzák, S., Turčániová, Ľ., Cvačka, J., & Vrkoslav, V. (2013). Extrakčné postupy pre izoláciu diterpénov z uhlia. Chemické Listy, 107(9), 723–728. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/618