Soukup, A. (2013). Stavebnictví 21. století potřebuje i chemii. Chemické Listy, 107(9), 673. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/609