Černíková, A., & Jampílek, J. (2014). Strukturní modifikace léčiv ovlivňující biodostupnost a terapeutický účinek. Chemické Listy, 108(1), 7–16. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/566