Kratochvíl, B., & Chuchvalec, P. (2009). Lyžování na dusíku a veřejná chemie aneb kde ty loňské sněhy jsou…. Chemické Listy, 103(4), 329–330. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4525