PMA 2011 - Dodatky. (2011). Chemické Listy, 105(5), 429–434. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4440