Obsah čísla a tiráž. (2011). Chemické Listy, 105(5), 435–436. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4439