Barek, J., Bencko, V., Cvačka, J., Mejstřík, V., Slámová, A., Švagrová, I., & Zima, J. (1997). Stanovení 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. Chemické Listy, 91(10), 871–876. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4393