Ovesná, J., & Demnerová, K. (2014). Současné trendy ve stanovení geneticky modifikovaných organismů (GMO). Chemické Listy, 108(11), 1024–1029. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/433