Kratochvíl, B. (2023). Mineralogická a ložiskově-geologická expertíza hlavice děkanského žezla Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Chemické Listy, 117(4), 214–218. https://doi.org/10.54779/chl20230214