Mašková, E., Kubová, K., & Vetchý, D. (2015). Využití (meth)akrylátových kopolymerů v technologii matricových tablet s řízeným uvolňováním léčiva. Chemické Listy, 109(1), 14–20. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/408