Vrbková, E., Vyskočilová, E., & Červený, L. (2015). Enkapsulace aromatických látek do sférických silikátových částic. Chemické Listy, 109(1), 7–13. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/407