Beneš, P., Rusek, M., & Kudrna, T. (2015). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické Listy, 109(2), 159–162. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/404