Barek, J. (2022). Ženy v české chemii. Chemické Listy, 116(3), 145. https://doi.org/10.54779/chl20220145