Sumczynski, D., & Bubelová, Z. (2015). Stanovení nutričních charakteristik, vlákniny a stravitelnosti barevných druhů rýže. Chemické Listy, 109(2), 147–150. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/401