Mádr, A., Glatz, Z., & Crha, I. (2017). Stanovení vývojového potenciálu lidských embryí pomocí omických disciplín. Chemické Listy, 111(9), 551–558. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/40