Mráček, O., & Vyskočil, V. (2021). Voltametrické stanovení metronidazolu pomocí stříbrné pevné pracovní elektrody [Voltammetric Determination of Metronidazole Using a Silver Solid Working Electrode]. Chemické Listy, 115(12), 669–672. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3969