Inzerát. (2021). Chemické Listy, 115(11), 630. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3959