Loučková, A., Hůrková, K., & Hajšlová, J. (2021). Charakterizace biologicky aktivních látek v řepíku lékařském. Chemické Listy, 115(9), 487–490. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3917