Kulišová, M., & Kolouchová, I. (2021). Rod Pythium se zaměřením na jeho mykoparazitismus. Chemické Listy, 115(5), 254–259. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3844