Obsah čísla a tiráž. (2012). Chemické Listy, 106(10), 1019–1020. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3742