Jelínková, M., & Vancová, A. (2020). Kritéria hodnocení reputace chemických průmyslových podniků v očích zákazníků. Chemické Listy, 114(8), 559–564. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3674