Hudcová, T., Skoupá, H., Jelínek, L., Karabín, M., & Dostálek, P. (2015). Stanovení biologicky aktivních chmelových prenylflavonoidů metodou HPLC-PDA ve chmelovém materiálu. Chemické Listy, 109(6), 451–455. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/361