Drašar, P. (2020). Písmeno „x“ není znakem vyjadřujícím násobení. Chemické Listy, 114(4), 303. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3591