Obsah čísla a tiráž. (2013). Chemické Listy, 107(2), 191–192. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3574