Drašar, P. (2020). XIII Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků – Předmluva. Chemické Listy, 107(5), 403–404. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3550