Pěntáková, M., & Jampílek, J. (2015). Patentová historie přípravku Viagra®. Chemické Listy, 109(6), 415–417. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/355