Lemr, K., & Borovcová, L. (2020). Elektronová ionizace. Chemické Listy, 114(2), 101–105. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3536