Skleničková, K., Koloušek, D., Růžičková, I., & Šviráková, E. (2019). Využití zeolitů při chovu ryb a jejich vliv na chemické a mikrobiologické aspekty vody. Chemické Listy, 113(12), 751–756. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3508