Machotová, J., Kalendová, A., Pitthardová, D., Steinerová, D., & Stránská, E. (2019). Příprava vodou ředitelného samosíťujícího polymerního pojiva s odolností proti bleskové korozi. Chemické Listy, 113(12), 745–750. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3507