Ocelka, T., Oceánský, J., Kurková, R., Míčaník, T., & Kačer, P. (2017). Zhášeče hoření, jejich výskyt v prostředí a metody měření. Chemické Listy, 111(2), 149–155. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/35