Hrbek, V., Ovesná, J., Demnerová, K., & Hajšlová, J. (2015). Využití superkritické fluidní chromatografie pro lipidomické profilování sójového a kravského mléka: autenticita a detekce falšování. Chemické Listy, 109(7), 518–526. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/345