Rutkayová, J., Voříšková, J., Beneš, K., Kašparů, M., Škrleta, J., & Klečacký, D. (2019). Dielektrické vlastnosti rozmrazeného rybího masa a využití freshmetru pro detegování zmrazení. Chemické Listy, 113(8), 515–517. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3437