Diblíková, L., & Mašek, Z. (2019). Porézní geopolymery jako progresivní ekologické materiály. Chemické Listy, 113(8), 505–510. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3435