Mašková, E., Kubová, K., & Mašek, J. (2019). Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy. Chemické Listy, 113(8), 491–499. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3433