Reklama. (2019). Chemické Listy, 113(8). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3427