Borovcová, L., Havlíček, V., & Lemr, K. (2019). Rychlé chromatografické separace. Chemické Listy, 113(7), 407–414. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3405