Obsah čísla a tiráž. (2019). Chemické Listy, 113(5), 347–348. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3365