Elbl, J., Muselík, J., & Franc, A. (2019). Využití 3D tisku při přípravě a výrobě léků. Chemické Listy, 113(5), 301–306. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3355