Tišler, Z., Šafář, J., Velvarská, R., & Pelíšková, L. (2019). Modifikované alkalicky aktivované zeolitové pěny: příprava a charakterizace. Chemické Listy, 113(2), 111–116. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3290