Komárková, P., Vávrová, M., Králová, Z., Jírová, A., & Járová, K. (2015). Využití mikroextrakce na tuhou fázi pro stanovení lineárních musk sloučenin. Chemické Listy, 109(8), 625–629. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/329