Sekerová, L., Vyskočilová, E., & Červený, L. (2018). Využití porézních organických polymerů v oblasti heterogenní katalýzy. Chemické Listy, 112(11), 752–761. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3213