Machotová, J., Stránská, E., & Škorňok, J. (2018). Heterogenní kationvýměnné membrány na bázi samosíťujících latexových pojiv. Chemické Listy, 112(9), 620–623. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3178