Puková, K., Machotová, J., Mikulášek, P., & Charamzová, I. (2018). Syntéza emulzních polymerů na bázi polyvinylacetátu a ᴅ-glukosy a hodnocení jejich biologické rozložitelnosti. Chemické Listy, 112(9), 616–619. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3177