Stránská, E., Neděla, D., Válek, R., & Křivčík, J. (2015). Optimalizace přípravy heterogenní kationvýměnné membrány s využitím různé distribuce velikostí částic iontovýměnné pryskyřice. Chemické Listy, 109(9), 701–709. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/315