Rückerová, A., Medunová, M., Machotová, J., Kalendová, A., Bačovská, R., & Večeřa, M. (2018). Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření. Chemické Listy, 112(7), 450–453. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3134